Monday, June 15, 2009

ပြားေနတာ ပြားေနတာ

၀ါရွင္တန္ေရာက္ ျမန္မာ အတိုက္ခံ ႏွစ္ဦး ဘာေတြလုပ္ေနၾကလည္းဆိုတာကို ဤေနရာမွ သတင္းျဖန္ ့ရန္ေလ့လာေနပါသည္။

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN