Monday, October 12, 2009

အံမယ္ ၂၀ မီလီယံသူေတာင္းစားက လူဟစ္

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ သူေတာင္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ တိုက္တြန္း
Saturday, 10 October 2009 18:41 ကိုေထြး
စစ္အစိုးရ သူေတာင္းစားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ “ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး” ကို အေျခခံ၍ စည္းရုံးလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို လိုက္နာ က်င့္သုံးရန္ ယမန္ေန႔က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ ညီလာခံ၌ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ သူေတာင္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

[ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ လူသတ္သမားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ (ဓာတ္ပုံ - ေၾကးမုံ)]

ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ သူေတာင္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ (ဓာတ္ပုံ - ေၾကးမုံ)
“ယေန႔ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို ျပည္သူေတြက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို စနစ္တက် က်င္းပေပးမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းျပေျမပုံမွ က်န္ရွိသည့္ အဆင့္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားရန္ စီမံထားၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အနာဂတ္ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ ေသခ်ာခိုင္မာ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ကို ၾသဇာလြမ္းမိုးလိုသည့္ ႏိုင္ငံႀကီး တခ်ိဳ႕သည္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္၍ အက်ပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ေျခာက္တုိင္းမေၾကာက္ဘဲ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရက ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလက လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ အတည္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္သူတခ်ိဳ႕က ယင္းလူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားခ်က္ တခုျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)က ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးရန္၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒကုိ သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အလႊာ အသီးသီး ပါဝင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ျပဳရန္ဟူေသာ ျခြင္းခ်က္ သုံးခုျဖင့္ ၂၀၁၀ တြင္ စစ္အစုိးရ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၀ ခုခန္႔သာရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာမီ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ဖြယ္ရွိၿပီး ႏို္င္ငံေရးပါတီ အသစ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ ခြင္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး အတြက္ ပထမဦးစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ေက်ာ္ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

Rest of your post

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

အရွက္တရားမဲ ့အလိမ္အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း

စစ္ေခါင္းေဆာင္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လုပ္ေပးမည္ဟုဆိုျခင္းသည္ လိမ္လည္ျခင္းသာျဖစ္
Saturday, 10 October 2009 12:09 ၿဖဳိးႀကီး

စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စနစ္တက် က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား ေခၽြးသိပ္ေျပာဆိုျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ညီလာခံ ဒုတိယေန႔တြင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အေျခခံဥပေဒအသစ္အရ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးျမင့္စုိး (ဓါတ္ပုံ - ႐ုိးမ ၃)

ဦးျမင့္စုိး (ဓါတ္ပုံ - ႐ုိးမ ၃)
“စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သူတို႔အတြက္ တက္လို႔ ဆုတ္လို႔ရမဲ့ အေနအထားကို ရေအာင္ယူထားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုကိုလည္း ဘယ္မွာ ဘာလုပ္မယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္မယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာတာလည္း မရွိဘူး။ သူတို႔ ေပၚလစီအတိုင္းပဲ လုပ္ခ်င္တာလုပ္တာ” ဟု ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္ ျပဌာန္းေပးရမည့္ ဥပေဒမ်ား အေလးနက္ထား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနျခင္းသည္ အာဏာရွင္မ်ား၏ ထံုးစံတခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“နမူနာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့လည္း လႊတ္ေတာ္အသစ္ ဖြဲ႔မလား၊ ၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း သြားမလာဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီး ေျပာဆိုတာေတြ၊ ဘာတခုမွ တိတိက်က် ျပဌာန္းလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာမရွိဘူး။ လုပ္တာနဲ႔ ေျပာတာ ကိုက္ညီတာ ဘာမွမရွိဘူး” ဟု ဦးျမင့္စိုးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနသည္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းက နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အသက္ေပါင္း သိန္းခ်ီေသဆံုးခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

“ထိုင္ဝမ္မွာဆိုရင္ လူ ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ ေသတာနဲ႔ အစိုးရတဖြဲ႔လံုး ျပဳတ္သြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း သိန္းခ်ီေသသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ရေအာင္လုပ္သြားတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ကို စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ ေကာင္းတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

Rest of your post

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

အမွန္ေတြ သိမ္းဆည္းပါသည္

ေက်းလက္သွ်မ္း႐ြာမ်ား မီး႐ႈိ႕မႈ၌ ရပခ တိုင္းမႉးကိုယ္တိုင္အမိန္႕ေပး

ၾကာသပေတးေန႕၊ 08 ေအာက္တုိဘာလ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

ဂ်ဴလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းက သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္း အိမ္ေျခ ၅၀၀ ေက်ာ္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရမႈတြင္ ေတာင္ႀကီးအေျခ စိုက္ ရပခ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ကိုယ္တိုင္ အမိန္႕ေပးၫႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္းသတင္းရပ္ကြက္ေျပာပါသည္။

“မီး႐ႈိ႕ခိုင္းတုန္းကလဲ သူဘဲ၊ အခု အားခ်င္းအိမ္ျပန္ေဆာက္ေပးခိုင္းေတာ့လဲသူဘဲ၊ ျပည္သူေတြကို ဘယ္လို မ်က္ႏွာျပရမလဲ” - ဟု သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္း႐ွိ တပ္ရင္းမႉးတဦးေျပာေၾကာင္း နီးစပ္သူတဦး က ေျပာပါသည္။

မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ တတ္ေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုခိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စု အလိုက္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ အလံုးေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္အား သံုးလအတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္ေပးရန္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ၫႊန္ၾကားမႈ အေပၚ ဆိုဒ္အတြင္းကြပ္ကဲသည့္ တပ္ရင္းမႉးမ်ား မေက်မနပ္ ညည္းတြားေၾကာင္း၊ မီး႐ႈိ႕ခိုင္းစဥ္ကလည္း ဗိုလ္ရာျပည့္ကိုယ္တိုင္ အမိန္႕ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းအပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ - နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႕ ေျပာျပပါသည္။

“တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္က မိုင္းေနာင္ အေျခစိုက္ အမွတ္ ၂ စကခ မႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဇံျမင့္ ဆီတိုက္႐ုိက္ၫႊန္ၾကားတယ္ တဲ့။ ဗ်ဴဟာႏွစ္ခု လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၅ ရင္းက ႐ြာေတြကိုမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးတယ္။ အဓမၼေျပာင္း ေ႐ြ႕ခုိင္းတယ္။ ႐ြာသူ ႐ြာသားေတြ မိုးတြင္းတခုလံုး အိုးမဲ့အိမ့္မဲ့ဘ၀ နဲ႕ ဒုကၡခံခဲ့ရၿပီး မိုးကုန္မွ အလ်င္စလို အိမ္ျပန္ ေဆာက္ေပးဖို႕ တိုင္းမႉးက ျပန္ေျပာလာတယ္။ သူခုိင္းခ်င္ရာခုိင္းေနေတာ့ တပ္ရင္းမႉးေတြကလဲ မခံႏုိင္ျဖစ္လာ တာေပါ့” - ဟု အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္ေျပာျပ၏။
[နအဖ တပ္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္းမွ ေက်းလက္ေနအိမ္မ်ား Photo: Taifreedom]
မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ေက်းလက္လူထုအတြက္ စစ္တပ္က သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား (ခြဲစိတ္ၿပီးသားသစ္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ေထာင္၊ သစ္တံုး တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္) သစ္ပါမစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တံုေလာ၀္ အေျခစိုက္ ဗ်ဴဟာမႉးက ကားလမ္းေဘး႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားအား တစ္အိမ္လွ်င္ သစ္တစ္တန္ႏႈန္းခုတ္ျဖတ္ေပးရန္ ဆင့္ဆိုခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

အမည္မေဖၚလိုသည့္ ႐ြာသူႀကီးတဦးက - “ တ႐ုပ္နယ္စပ္အေျခအေနက မေကာင္းဘူးဆိုေတာ့ သစ္ပါမစ္ရလဲလုပ္စားဖို႕က အဆင္မေျပျပန္ဘူး၊ ႐ွင္း႐ွင္းေျပာရင္ ဗ်ဴဟာမႉးအမိန္႕နဲ႕ ႐ြာသားေတြကုိ လုပ္အားေပးခုတ္ခုိင္း ထားတဲ့သစ္ေတြကိုသစ္ပါမစ္ရ ထားတဲ့သူေတြက တတန္ ၃ သိန္းႏႈန္းနဲ႕ ျပန္သြား၀ယ္ရတယ္။ အဲဒီသစ္ေတြနဲ႕ မီး႐ႈိ႕ခံရတဲ့ သူေတြအတြက္ျပန္ေဆာက္ေပး ရမယ္၊ သစ္ပါမစ္ရထားတဲ့ဟာကေတာ့ သူတို႕နဲ႕မဆိုင္ေတာ့ဘူး၊ ကိုယ့္ဟာကိုဘဲ ခုတ္ျဖတ္ထုတ္ေရာင္းဖို႕႐ွိတယ္” - ဟု ႐ွင္းျပ၏။

မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရေသာ တတ္ေမာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၊ ဟိုခိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စုအား နားဂစ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ပံုစံတူစံျပေက်းရြာ လုပ္ေပးရန္ ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဌာနအျပင္ တိုင္းစစ္ဗ်ဴဟာ တခုလည္းတိုးခ်ဲ႕ ထား႐ွိသြားမည္ဟု အမည္မေဖၚလိုသည့္ ေဒသခံ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္ တဦးက ေျပာပါသည္။

ေက်းလက္လူထုအား သွ်မ္းသူပုန္ဆက္သြယ္သတင္းေပးသည္ဟုဆိုကာ ေနအိမ္ဥစၥာပစၥည္းမ်ား၊ စပါးက်ီမ်ားပါ မက်န္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး သံုးလအတြင္း အိမ္အသစ္ျပန္ေဆာက္ေပးရန္ ရပခ တိုင္းမႉးၫႊန္ၾကားရျခင္းမွာ အေၾကာင္း ၃ ရပ္ရွိေၾကာင္း - (၁) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေထာက္ခံမဲရရန္ ျပည္သူလူထုအား စည္း႐ုံး ေခြၽးသိပ္ျခင္း။ (၂) သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားနယ္ေျမအတြင္း စစ္အစိုးထပ္တိုးခ်ရန္႐ွိျခင္း၊ (၃) ေဒသခံ စစ္ အရာရွိမ်ားကသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ၀င္ေငြရရန္ ဖန္တီး ေပးျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ား ေျပာဆိုၾကသည္။

သွ်မ္းသူပုန္မ်ားအား ဆက္သြယ္ေထာက္ပံ့သတင္းေပးသည္ဟု ယူဆခံရသည့္ လဲခ်ား မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာေက်ာ္ (အိမ္ေျခ ၅၀၀ ေက်ာ္) အား ဂ်ဴလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းက မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာ ၃၉ ႐ြာကိုလည္း ေနရပ္ရင္းမွ အဓမၼေျပာင္းေ႐ြ႕ အိုးအိမ္စြန္႕ခြာခိုင္းခဲ့ပါသည္။

Rest of your post

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

 

Downtamun template | DOWNTAMUN