Saturday, May 2, 2009

နာဂစ္ ႏွစ္ပါတ္လည္ျပည့္ ့ အခမ္းအနား

တႏွစ္ျပည့္ျပီ.. ၁၁ဘီလီယန္ သူေတာင္းစား ..ကေလးမွဳန္ ့သူခို း ျဖစ္တဲ ့ဆန္ကုန္ေျမေလး သန္းေရႊ


Rest of your post

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

A year after Cyclone, a girl's remembers

By John Blake

(CNN) -- A thin girl with caramel skin and a yellow silk blouse walks alone through a barren landscape of rubble.
Nway prepares for her new job, selling vegetables from her aunt's garden.

Nway prepares for her new job, selling vegetables from her aunt's garden.

Her legs are marked by cuts. Her face is smeared with white streaks of powder. And her eyes are blank as she sifts through the debris of what used to be her home before Cyclone Nargis slammed into Myanmar one night and swept her parents away.

Her name is Nway, and that's how she looked when aid workers found her after Nargis destroyed her isolated village. She refused to talk about the cyclone, pretending it never took place. She became, according to a CNN story, the "girl who refuses to remember."

A year later, an aid worker returned to the village to see how Nway was doing. She found Nway living in a tidy, bamboo house flanked by palm trees. The 8-year-old greeted her visitor with a big smile. Then she asked whether she could play with her visitor's hair.

Pam Sitko, the aid worker, said Nway -- like thousands of people in Myanmar -- is slowly recovering one year after Nargis demolished their country.

"After all of her pain and loss, she really is a spunky girl," said Sitko, who works with World Vision International, a humanitarian group. "She wasn't shy about reaching out to touch my blonde hair."

The night everything changed

Last year's cyclone was catastrophic. It killed at least 140,000 people and left at least 2 million people without homes, according to the United Nations World Food Programme.

The brunt of the storm hit Myanmar's delta region, the country's bread basket. It wiped out crops, shrimp farms and fish ponds. A year later, many fields remain unplanted; supplies are short, and the lack of drinking water complicates recovery efforts, World Food Programme officials say.

Yet some sense of normal life is returning, said Mia Marina, a program support manager for World Vision's Nargis response efforts. World Vision is building cyclone-resistant schools and providing supplies to cyclone survivors.

"Most of the people are going back to their livelihoods," Marina said. "Kids are going to school. The markets are open."

The people of Myanmar are also buying planting tools and seed in preparation for the monsoon rains that typically come in May, Sitko said.

"Everyone is hoping that this is the moment that it turns around," Sitko said. "It's an exciting time, a time of hope."

That hope appears to have spread to Nway.

She is fortunate to be alive. The cyclone killed her mother and father. The winds were so powerful that they blew away the village buffalo. In Nway's village, 120 people out of a population of 430 people lost their lives.

Nway survived because she was staying with her aunt. The pair joined a group squeezed in to the village headman's house to survive, Sitko said.

Nway wouldn't talk about the cyclone after aid workers found her a month later. She would walk away whenever she was asked about that night. Now, according to Sitko, who wrote about her meeting for World Vision, Nway can talk a little about her loss.

Sitko said Nway shared one memory from the morning after the cyclone while sitting in her aunt's house:

"When I walked to my aunt's house that day, my legs were scratched, and I passed lots of dead bodies," Nway said. "I wanted to help, because everyone was working, but I was too scared, so I only helped clean up my auntie's yard."

Nway dreams of her future

Nway prefers to talk about other subjects. One is her new job. She helps her aunt sell vegetables from their garden. On most mornings, she smears white powder made from tree bark on her cheeks (it's used as a skin beautifier by women and children in Myanmar). Then she balances a tray of vegetables on her head and walks to a village road to call out to potential customers.

Nway told Sitko that she's made "four new best friends." They like to memorize new words and play hide and seek after school.

"I'm always the fastest runner," she told Sitko.

Nway is starting to become aware of life outside her village.

"She was very proud," Sitko said. "She explained that she had recently taken a trip to another village with her aunties, and she wasn't afraid."

Nway doesn't know, though, where she would attend school as she gets older, Sitko said. She'll have to pay to attend school away from her village one day, but her aunt and uncle can't afford the costs.

"She wanted to study and said that she was smart," Sitko said. "She said she would be willing to travel to a school outside of her village if she had to."

Nway has already taken a more difficult journey.

The shocked girl who aid workers met a year ago has changed, Sitko said. Now Nway can remember -- and smile again.
"I was expecting a very different girl," Sitko said. "The little girl I met was very confident. I think she's been really transformed by our experience."

Rest of your post

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

What exactly is the swine flu? ဆြိဳင္း တုတ္ေကြးဆိုတာဘာလဲ?

ဆြိဳင္းF'လူး တုတ္ေကြးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ႏွင့္ မျဖစ္ခင္မည္သို ့ကာကြယ္ပံု။
Text Continues Below

"Swine influenza is a known cause of flu in pigs. But once in a while, through mutations, it can acquire the ability to attack humans," Ericsson explained. Formally named swine influenza A H1N1, this strain "appears to have components from human, pig and bird viruses," he said.

How easy it is to become infected?

That's not yet entirely clear. "We know it's passed on through the 'droplet route,' which means that if I'm within three to six feet of somebody and they cough or sneeze I might get some of that spray inhaled through my eyes or nose," he said. "If that happens, and if they have the flu, you can easily get it." It's less clear if you could be infected simply by being in a room where exhaled droplets might still be lingering. As with other flu viruses, people can sometimes become infected by touching something with a virus on it -- a desktop, a doorknob -- then touching their eyes, nose or mouth, according to experts at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. You cannot get swine flu from eating pork.

What can I do to protect myself?

"Cough etiquette is the critical thing. You should be cautious about your own behavior -- covering your mouth and nose when you cough or sneeze in public," Ericsson said. Avoiding crowds, and avoiding folks who are sick or don't use "cough etiquette" is also important, experts say, as is avoiding handshakes, kissing, or touching your eyes, nose or mouth. Also very effective: frequent hand washing, using either soap and water or alcohol-based hand cleaners. The effectiveness of face masks is still "controversial," Ericsson said. If a true pandemic emerges, then mask wearing "might not be a bad idea" in crowded environments, he said. "And if you are ill you should certainly stay home from work" to avoid spreading the illness, he added.

What are the symptoms of infection?

"Basic flu-like symptoms: a high fever, a bothersome dry cough, maybe a little gastrointestinal upset like belly pains or diarrhea, and general malaise," Ericsson said. "Basically you will feel just plain rotten." Flu symptoms typically appear within hours, experts say, whereas common cold symptoms emerge more gradually, are milder, and only rarely include high fever. "Typically, most people with any significant flu are going to have a fever of at least 101," Ericsson said.

Why does swine flu appear to be more deadly in Mexico than in the United States?


"I suspect we just haven't seen enough cases to see its full potential [in the U.S.] yet, and we'll just have to wait and see," Ericsson said. On the other hand, "Maybe it's mutated since Mexico, and that is why it's appeared to be less dangerous among the cases we've seen so far in the U.S," he said.

Is there an effective, available vaccine?

The answer is no, not yet, although scientists at the CDC and elsewhere are beginning the vaccine process - which typically takes months. "The current flu shot isn't going to do anything with [swine flu], because the virus is very capable of changing its clothes and wrapping itself up differently to evade our body's defenses," Ericsson noted.

If I get infected, is there an effective treatment?

Yes, according to Ericsson. The swine flu so far seems to be susceptible to two prescription drugs, Tamiflu and Relenza, which can shorten the course of the illness. Antibiotics, which only fight bacteria, are useless against the flu virus.

Is there enough Tamiflu and Relenza to cover all Americans?

"We've got stockpiles," Ericsson said, "but if we ever get into a real pandemic there is a risk that these not unlimited resources may get used up." That could mean prioritizing certain high-risk or otherwise important groups. And Ericsson stressed these two drugs won't do much to help people who become infected but only fall mildly or moderately ill. "They should be reserved for people who fall seriously ill and are hospitalized, and for whom it could be a matter of life or death," he said.

Bottom-line: How dangerous is the virus and how big is my risk?

Unfortunately a good answer to that question isn't here yet. Right now, Ericsson said, "it's a moving target, and we just don't fully know the full story yet. But I would have to say that, at this point, I do not think the average American on the street is at any great risk."

More information
Text Continues Below

For the latest updates on the swine flu outbreak, head to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.


By Alan Mozes
HealthDay Reporter

FRIDAY, May 1 (HealthDay News) -- Dr. Charles Ericsson, head of clinical infectious disease at the University of Texas Medical School in Houston, spoke to HealthDay about what scientists know right now about the swine flu outbreak:

Rest of your post

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

Friday, May 1, 2009

နာဂစ္မုန္တိုင္း တႏွစ္ျပည့္ အကူအညီေတြ လိုေနဆဲ

01 May 2009

ျမန္မာျပည္မွာ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း ေလျပင္းမုန္တုိင္းက်ခဲ့တာ တႏွစ္ျပည့္ခါနီးအခ်ိန္
ေလေဘးဒုကၡသည္ တသန္းေက်ာ္ ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရေနသည့္တုိင္
ေအာင္ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲပဲလို႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း


မ်ားနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။

ၾကာသပေတးေန႔က နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ လက္ေထာက္ေျပာခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး မာရီ အုိကဘဲ
(Marie Okabe) က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း ေလေဘးကာလ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္ေရးစီမံခ်က္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကဖို႔
လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈ႐ုံးကလည္း
ကုန္ခဲ့တဲ့တႏွစ္အတြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈေတြက ထိေရာက္ေပမယ့္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး
က်န္ေနေသးတယ္လို႔ အစီရင္ခံထားေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ေလေဘးကိစၥ
အတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၊ အာဆီယံတုိ႔နဲ႔ သုံးပြင့္ဆုိင္ တႏွစ္လုံး မနားမေန ႀကိဳးပမ္းခဲ့
ေၾကာင္း၊ ေလေဘးဒုကၡသည္ ၂,၄၀၀,၀၀၀ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ေရး
ႏုိင္ငံတကာက ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိ
သြားပါတယ္။

လူေပါင္း ၁၃၈,၀၀၀ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ေလမုန္တုိင္းအၿပီး အသက္မေသ ရွင္က်န္ေန
ေသးတဲ့ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးတယ္၊
ေရသန္႔ရဖုိ႔၊ အမုိးအကာ၊ ေနစရာ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ေနၾကသူမ်ားအား
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုသေပးဖုိ႔၊ မိသားစုမ်ား စား၀တ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္
စတင္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေပးရဦးမယ္လို႔ ICRC ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္
ထဲမွာ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

အီးယူ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေဒသဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းတာ၀န္ခံ ေဒးဗစ္
ဗာဘုမ္းက ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားက ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ပံ့ေရးကုိ
ပ်က္ျပားေစတယ္လို႔ ဆုိလုိက္ၿပီး လူ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဆူနာမီအတြက္
ႏုိင္ငံတကာက ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံေတာင္ ထည့္၀င္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က နာဂစ္
ဆုိင္ကလုန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၃၁၅ သန္းပဲ ရခဲ့ပုံကို ႏႈိင္းယွဥ္ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္
သြားပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနကလည္း ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီထဲက ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ေျပာခြင့္ရအမ်ဳိးသမီး မာကယ္ မက္ဆန္က အခုလို
ေျပာျပပါတယ္။

“နာဂစ္မုန္တုိင္း ပထမႏွစ္ပတ္လည္ နီးကပ္လာတာနဲ႔အတူ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကသူေတြ
ကို ေအာက္ေမ့သတိရသလို ခ်စ္ခင္သူေတြ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔လည္း
ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းေၾကကြဲပါတယ္လို႔ အသိေပးအပ္ပါတယ္။

“ဒါ့အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းေတြရဲ႕ဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လက္တြဲၿပီး မနားမေန ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္
ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ သတၱိနဲ႔ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈေတြကိုလည္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဂါရ၀ျပဳပါတယ္။”

Rest of your post

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

ေကာင္းေသာ ေမ လပါ

ေသြးခ်င္းတူစပ္တဲ ့ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္လိုလားသူ အေပါင္းကို ႏုတ္ဆက္ပါတယ္။ ကမၻာမွာအလန္ ့တၾကားျဖစ္ေန တဲ ့ ေလာေလာဆယ္ တုတ္ေကြးေရာဂါဘရ ေဘးအႏၱရယ္တို ့မွ ကင္းေ၀းပါေစ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကူးဆက္ျပီး ခံခဲ ့ ့ရတဲ ့ စစ္အစိုးရရဲ ့ေရာဂါကို ခါးစီးျပီးခံခဲ ့ရတဲ ့ျပည္သူတရပ္လံုး ကင္းေ၀းဖို ့ရန္မွာ ပိုမို အေရၾကီးတာမို ့

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

Monday, April 27, 2009

ဒို ့ေက်ာင္းသား


မင္းကုိႏုိင္ကို ကုိရီးယားက ဆုေပး
Friday, 24 April 2009 19:29 ေအးလဲ့

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဂြမ္န္ဂ်ဴး(GwangJu) လူ႔အခြင့္အေရးဆုကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္အား ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ -အယ္လ္ေအ (ကိုရီးယားဌာနခြဲ) ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (အန္အယ္လ္ဒီ-အယ္လ္ေအ)(ကိုရီးယားဌာနခြဲ)မွ အတြင္းေရးမွဴး၂ ျဖစ္သူ ကိုေဇာ္မိုးေအာင္က“ ႏိုင္ငံတကာအသီးသီးက ဒီဆုရရွိဖို႔ အတြက္ စာရင္း တင္သြင္း ၾကတယ္၊ အဲဒီအထဲမွာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကိုမင္းကိုႏိုင္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ဂြမ္န္ဂ်ဴး ၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ may 18 Foundation က ဒီေန႔မနက္ ၁၁ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းဆုေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို လာမည့္ ေမလ ၁၈ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဂြမ္န္ဂ်ဴး ၿမိဳ႕ရွိ May 18 Memorial ခန္းမတြင္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

ဂြမ္န္ဂ်ဴး ဆုတြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆု အပါအဝင္ ကိုးရီယားဝမ္ သန္း၅၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀) ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဆုအတြက္ ကိုရီးယား အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕က မတ္လတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ အဆို တင္သြင္းရန္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၏ ကုိယ္ေရးသမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သား မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တို႔မွ ကူညီျပဳစုေပးခဲ့ ၾကသည္။

ထိုဆုကို ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ တသီးပုဂၢလမ်ား၊ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ လူ႔အခြင့္ အေရး လႈပ္ရွားသူ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သူတို႔ကိုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဂြမ္န္ဂ်ဴးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ ဒီမိုကေရစီလူထုအံုၾကြမႈ စိတ္ဓာတ္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ယင္း လူ႔ အခြင့္အေရးဆုကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုဆုကို ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ၿပီး ယင္း ဆုေငြႏွင့္ ေရႊတံဆိပ္ဆုကို ယခုအခ်ိန္အထိ အန္အယ္လ္ဒီ အယ္လ္္ေအမွ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကိုေဇာ္မိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ဂြမ္န္ဂ်ဴး လူ႔အခြင့္အေရးဆုကို ေပးအပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ၁၀ ႏွစ္ ျပည့္ျမာက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဆုရသူမ်ားထဲတြင္ အေရွ႕တီေမာမွ ရွနားနာ ဂတ္စ္မို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္ဒိုနီးရွားမွ ဝါဒတ္ရွ္ ဟာဖီဇ္၊ အာဖဂန္နစၥတန္မွ မာတာလိုင္ ဇိုယာႏွင့္ အႏိၵယမွ အိုင္ရြမ္ ရွာမီလာတို႔ျဖစ္သည္။

ယင္း အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆုေပးပြဲမတိုင္မီ လာမည့္ေမလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္လည္း May 18 Memorial ခန္းမတြင္ပင္ ျမန္မာ့ အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္ဖတ္မယ္္ဆိုရင္....

 

Downtamun template | DOWNTAMUN