Wednesday, May 27, 2009

အေမစု၏ ေခ်ပခ်က္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္
အမွတ္-၉၇၊ခ အေနာက္ေရႊတဂံုလမ္း
ဗဟန္းျမိဳ ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇)ရက္
၁၃၇၁ ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း (၄)ရက္

ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ - ၁၄၊ ၀၅၊ ၀၉

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳ ပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စြဲဆိုထားေသာ အမွဳ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ျပစ္မွဳဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ -၂၅၆ အရ တရားရံုးသို ့ေရးသားတင္ျပခ်က္ အျပီးအျပည္ ့စံုမွာ အေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(စ) ၁။ အထက္အမည္ပါအမွဳတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္စီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္သည္ ့ဥပေဒပုဒ္မ- ၂၂ ျဖင္ ့လည္းေကာင္း ထိုသို ့ေဖါက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္းျခင္းကို အားေပးကူညီခဲ ့ေသာ ေဒၚခင္ခင္၀င္း (ဘ) ဦးတင္အုန္း၊ မ၀င္းမမ (ဘ) ဦးဥာဏ္လင္းႏွင့္ Mr. John William Yettaw တို ့(၃)ဦးတို ့အား ယင္းဥပေဒပုဒ္မ-၂၂ ျပစ္မွဳတိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ- ၁၀၉ အရလည္းေကာင္း အမွဳဖြင္ ့အေရးယူေပးပါရန္ သတင္းတပ္ဖြဲ ့မွ ဒုရဲမွဴးၾကီးေဇာ္မင္းေအာင္က ဗဟန္းျမိဳ ့နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ ့စခန္းသို ့( ၁၁-၀၅-၂၀၀၉) တြင္တိုင္ၾကားခဲ ့ေသာ အမွဳ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ Mr. John William Yettaw သည္ ကၽြန္မ၏ေနအိမ္ ျခံ၀င္းအတြင္းသို ့ ေရာက္ရွိခဲ ့ေသာကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမအၾကိမ္ျဖစ္ေသာ (၃၀-၁၁-၂၀၀၈) ရက္ေန ့ ေရာက္ရွိခဲ ့ျခင္းကို ကၽြန္မႏွင့္အတူေနသူ ေဒၚခင္ခင္၀င္ထံမွ တဆင့္ၾကားသိရပါသည္။ (၀၄-၁၂-၂၀၀၈) ရက္ေန ့တြင္ ေဆးစစ္ရန္ေရာက္ရွိလာသူ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းမွတဆင္ ့ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို အာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းေပးပို ့ခဲ ့ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အဆိုပ္ကိစၥအတြက္ ကၽြန္မတို ့ထံသို ့ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း မလုပ္ခဲ ့ၾကပါ။ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ဟုလည္း ၾကားသိရျခင္း မရွိပါ။ ဤကဲ ့သို ့ျခဲ၀င္းအတြင္း လူ၀င္ေရာက္ခဲ ့သည္ ့ကိစၥမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို ့ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို ့ရမည္ဟု သတိေပးဖူးျခင္းလည္းမရွိပါ။
ဒုတိယအၾကိမ္ Mr. John William Yettaw ေရာက္ရွိခဲ ့ျခင္းကို (၀၄-၀၅-၂၀၀၉)ရက္ေန ့ နံနက္ပိုင္းတြင္မွ ေတြ ့ရွိရပါသည္။ ကၽြန္မက ျပန္ထြက္သြားရန္ေျပာၾကားခဲ ့ပါသည္။ ၄င္းက မိုးလင္းေနျပီျဖစ္၍ ထြက္သြားလ်င္ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေၾကာင္း ညေရာက္လ်င္ ျပန္ပါမည္ဟု ေျပာပါသည္။ သို ့ေသာ္ညေရာက္ေသာအခါ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ တညအိပ္ခြင္ ့ေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံခဲ ့ပါသည္။
၃။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာေသာ ကၽြန္မ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသည္ ဥပေဒ၏ကာကြယ္မွဴႏွင့္ သက္ညွာမွဴတို ့ကို မခံစားရဘဲ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ကၽြန္မအေနျဖင္ ့ မည္သူ ့ကိုမွ် အဖမ္းအဆီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္မခံေစရန္ တြန္းမပို ့ႏိုင္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အရ ခိုလံုခြင္ ့ေတာင္းသည္ကို ခတၱခိုလံုခြင္ ့ ေပးခဲ ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၄။ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မည္သို ့မည္ပံုျဖစ္သည္မွာ ကၽြန္မအတြက္ အေရးမပါ ပါ။ ကၽြန္မ၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အရသာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မွဴကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လစဥ္ေဆးစစ္ရန္ (၇-၅-၂၀၀၉) ေန ့တြင္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းလာေသာအခါ ၄င္းမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာသို ့အေၾကာင္းၾကားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ ့ပါသည္။ သို ့ေသာ္ (၇-၅-၂၀၀၉) ေန ့တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားသာေရာက္လာျပီး ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း ၀င္ခြင္ ့မရခဲ ့ပါ။
၅။ ကၽြန္မသည္ႏို၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ရာတြင္ ၾကီးသည္ ့အမွဴငယ္ေစရန္ႏွင္ ့ငယ္သည္ ့အမွဴပေပ်ာက္ေစရန္ ျခံအတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္ခဲ ့သူအားလည္းေကာင္း၊ ျခံလံုျခံဳေရး ယူထားရေသာ တပ္သားမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ မထိခိုက္ေစလိုေသာဆႏၵျဖင္ ့ျပဳလုပ္ခဲ ့ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပါတ္၍ သက္ဆိုင္ရာက ကန္ ့ကြက္ျခင္းေ၀ဖန္ျခင္း တစံုတရာမျပဳလုပ္ခဲ ့ေသာေၾကာင္ ့၄င္းတို ့သည္ ကၽြန္မလုပ္ရပ္ကို လက္ခံသေဘာတူသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။
တရားလိုျပသက္ေသတဦးအား ျပန္ေခၚစစ္ေမးရာတြင္ ကၽြန္မ၏ေနအိမ္ျခံ၀င္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အာဏာပိုင္ႏွင္ ့ ကၽြန္မတို ့ပူးတြဲတာ၀န္ရွိသည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ ့ပါသည္။ ယင္းထြက္ဆိုခ်က္မွာ လံုး၀မမွန္ကန္ပါ။
၆။ ကၽြန္မအေပၚ စြဲဆိုထားသည္ ့ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္စီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ ့ ဥပေဒပုဒ္မ-၂၂ အရ တားဆီးမိန္ ့၊ ကန္ ့သတ္မိန္ ့မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟုစြပ္စြဲ ထားပါသည္။

(က) ယခုရံုးေရွ ့တရားလိုျပသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား သက္ေသခံ ဆက္လက္တားဆီးမိန္ ့မ်ားအရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကၽြန္မက ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚေပါက္ေနပါသည္။

(ခ) ကန္ ့သတ္မိန္ ့မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒပါ မူလအခြႈ ့္အေရးကို ကန္ ့သတ္မွဴ(သို ့)ရုပ္သိမ္းမွဴျဖစ္ေၾကာင္း တရားလိုဘက္ကထြက္ဆိုခဲ ့ၾကပါသည္။ယင္းဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းသည္ ့ေန ့မွစ၍ အာဏာတည္ျခင္းမရွိ၊ျပိဳက်ပ်က္စီးသြားျပီျဖစ္ပါသည္။ အာဏာတည္ျခင္းမရွိသည္ ့ဥပေဒ၏ပုဒ္မမ်ားအရ ကန္ ့သတ္မိန္ ့မွာလည္း တရား၀င္မွဴ မရွိပါ။

(၇) ယခုအမွဴျဖစ္ပြားရသည္ ့ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းမွာ လံုျခံဳေရးလစ္ဟင္းမွဳ သို ့မဟုတ္ လံုျခံဳေရးေဖါက္ဖ်က္မွဳ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခုခ်ိန္အထိ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိမွဳႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းျပီး အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ၊ ကၽြန္မကို သာအေရးယူ တရားစြဲျခင္းမွာလည္း ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(၈) ကၽြန္မသည္ တရားလိုဘက္ စြပ္စြဲသည္ ့ျပစ္မွဳကို က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကၽြန္မ၏ တင္ျပခ်က္ကို တင္သြင္းပါသည္။ (ဆံုး)


၂၆-၅-၀၉ ေန ့တြင္ က်င္းပေသာ ဗဟိုအလုပ္မွာေဆာင္အဖြဲ ့ႏွင့္
ဗဟိုဥပေဒအေထာက္ကူျပဳ အဖြဲ ့တို ့၏
အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္

ရန္ကုန္ျမိဳ
Rest of your post

Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi Downtamun

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN