Wednesday, April 15, 2009

မႏၲေလးတကၠသိုယ္ အနီးရွိဆိုင္ခန္းမ်ားေျပာင္းေရႊ ွရန္ ႏြားအဖြဲ ့မွ အမိန္ ့ထုတ္


2009-04-14
မႏၲေလး တကၠသိုလ္နားမွာ လြန္ခဲ ့တဲ ့၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္က ေက်ာင္းသားေတြ နဲ ့ စည္ကားခဲ ့တဲ ံ လကၻရည္ဆိုင္၊ မိတၲဴဆိုင္ စားေသာက္ဆိုင္ေတြကို ၃ရက္အတြင္း အဲ ့ဒီေနရာကေနဖယ္ရမယ္ဆိုတဲ ့ အမိန္ ့ကို ႏြားအဖြဲ ့ ကထုတ္ျပန္ျပီး ဖ်က္ခိုင္းခဲ ့တယ္ လို ့ျပည့္တြင္းမွ သတင္းရရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီဆိုင္ခန္းေတြတည္ေဆာက္ထားတဲ ့ေျမကို တပ္ရင္း ၇၆ က ပိုင္တယ္လို ့ဆိုျပီးလြန္ခဲ ့တဲ ့၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အငွားခ်ထားခဲ ့တာပါ။ ေစ်းဆိုင္တည္ခ်င္သူေတြက လစဥ္ေျမငွားခေပးရျပီး ဆိုင္ခန္းကို ကိုယ္တုိင္ေဆာက္ ဖြင့္လစ္ခဲ ့ၾကရာကေန အေတာ္စည္ကားလာခဲ ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ဆိုင္ခန္းရွင္ေတြကို လံုေလာက္တဲ ့အခ်ိန္မေပးဘဲ ဖ်က္သိမ္းခိုင္းတာလို ့သိရပါတယ္။

အဲ ့ဒါနဲ ့ပါတ္သက္ျပီး မႏၲေလးျမိဳ ့ခံတဦးက အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

ျမိဳ ့ခံ ....။ နဂိုကေတာ့ တပ္ရင္း ၇၆ ရွိတဲ ့ေနရာေပါ့ေနာ္၊ အဲ့ဒီမွာ ဆိုင္ခန္းေတြ ငွားထားတာေပါ့၊ တပ္ကို လခေပးရတာေပါ့ေနာ္၊ အဲ့ဒီေနရာေတြက
မႎၩေလးတကၠသိုလ္နားမႀာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္ေကဵာ္ကတည္းက ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ စည္ကားခဲ့တဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ မိတၨႃဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတၾကို ၃ ရက္အတၾင္း အဲဒီေနရာကေန ဖယ္ရမယ္ဆိုတဲ့အမိန္ႛကို သက္ဆို္င္ရာ စစ္တပ္က ထုတ္ဴပန္႓ပီး ဖဵက္ခိုင္းခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ဒုတိယအ႒ကီးဆံုး မႎၩေလး႓မိႂႚလယ္တၾင္ သာမန္ ဴပည္သူမဵား ခရိးသည္တင္ကားဴဖင့္ အဴပည့္အသိပ္ ခရီးသၾားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အဲဒီဆိုင္ခန္းေတၾ တည္ထားတဲ့ေဴမကို တပ္ရင္း ၇၆ က ပိုင္တယ္လိုႛ ဆို႓ပီး၊ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္ေကဵာ္က ပုဂၢလိက စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို အငႀားခဵထားခဲ့တာပၝ။ ေစဵးဆိုင္တည္ခဵင္သူေတၾက လစဥ္ ေဴမငႀားခ ေပးရ႓ပီး ဆိုင္ခန္းကို ကိုယ္တိုင္ ေဆာက္ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့ဳကရာကေန အေတာ္ စည္ကားလာခဲ့ ပၝတယ္။ အခုေတာ့ ဆိုင္ခန္းရႀင္ေတၾကို လံုေလာက္တဲ့ အခဵိန္မေပးပဲ ဖဵက္သိမ္းခိုင္းတာလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး မႎၩေလး႓မိႂႚခံတဦးက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

မႎၩေလး႓မိႂႚခံ။ ။ “နဂိုကေတာ့ ၇၆ တပ္ရင္း ရႀိတဲ့ ေနရာေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒီမႀာ ဆိုင္ခန္းေတၾ ငႀားထားတာေပၝ့ေနာ္။ တပ္ကို လခ ေပးရတယ္ေပၝ့ေနာ္။ အဲဒီေနရာေတၾက။ အဲဒီထဲမႀာ ရႀိတဲ့ လိုင္းယၾန္း ရက္စေတာရင့္ဆိုတာ တခုရႀိတယ္။ အဲဒၝ ၇၈လမ္းေပၝ့။ အဲဒၝလည္း ဖယ္ခံရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီတပ္ ဝန္းကဵင္မႀာရႀိတဲ့ ပုဂၢလိက ဆိုင္ေတၾ အားလံုးေတာ့ ဖယ္ခိုင္းတယ္။ ”

ဘာေဳကာင့္ဖဵက္ခိုင္းတယ္ဆိုတာေတာ့ တိတိကဵကဵ မသိရေပမဲ့ အဲဒီနားမႀာ အသစ္ဖၾင့္ဖိုႛ ဴပင္ထားတဲ့ ဓာတ္ဆီနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚဆိုင္တခုကိုေတာ့ ဖဵက္ခိုင္းတာမေတၾႚရဘူးလိုႛ ေစာေစာက ႓မိႂႚခံကပဲ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

မႎၩေလး႓မိႂႚခံ။ ။ “အတည္မဴပႂရတဲ့ သတင္းတခုကေတာ့ အဲဒီ တပ္ေနရာကို ပုဂၢလိက ကုမၯဏီတခုက ဝယ္လိုက္႓ပီလိုႛ ဳကားတယ္ေလ။ ဳကားလိုႛ အဲဒီေနရာမႀာ ဓာတ္ဆီတိုႛ၊ ဒီဇယ္တိုႛ ဘာတိုႛ ထည့္လိုႛရတဲ့ စေတရႀင္႒ကီးတခုေပၝ့ေနာ္၊ အေတာ္ကို ႒ကီးပၝတယ္။ အဲဒၝ႒ကီးကေတာ့ ဖၾင့္မလိုႛ လုပ္ထားတုန္းေပၝ့ေနာ္။ အဲဒီ ဧရိယာထဲမႀာပဲ။ အဲဒီတခုကေတာ့ မဖယ္ခိုင္းဘူး။”

စစ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္နဲႛ ရဲဌာနေတၾက ႎိုင္ငံတဝန္းမႀာ ကိုယ့္ဌာန ရန္ပံုေငၾရေရးအတၾက္ ေဴမလၾတ္ေတၾကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို ငႀားရမ္းတာေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီလိုပဲ မဳကာခဏဆိုသလို စီမံခန္ႛခၾဲမႁ အေဴပာင္းအလဲ ဴပႂလုပ္ေလ့ရႀိ႓ပီး ဆိုင္ခန္းေတၾ ဖဵက္ခိုင္းတာေတၾလည္း ရႀိပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ေတၾက ႓မိႂႚအေတာ္မဵားမဵားမႀာ ရဲစခန္းေတၾက သူတိုႛငႀားရမ္းထားတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတၾ ဖဵက္ခိုင္းတဲ့ သတင္းေတၾလည္း RFA က ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက မဳကာခဏ စီမံ ခန္ႛခၾဲမႁ ေဴပာင္းေလ့ရႀိတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတာ အေတာ္ ခက္ခဲတယ္လိုႛ ဴပည္သူေတၾက ေဝဖန္ေဴပာဆိုေလ့ ရႀိပၝတယ္။

Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN