Monday, July 20, 2009

ေတြးၾကည့္ပါ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ရန္ကုန္

ေနျပည္္ေတာ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္မရ NEJ / ၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
ေနျပည္ေတာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳမႈပမာဏ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဧရိယာတြင္ ယခင္ကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္မေပးႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖဲြ႔ (YESB) မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ခါတိုင္းႏွစ္ေတြလို လွ်ပ္စစ္မီး မွန္မွန္ မေပးႏိုင္ေသးတာ၊ ပင္မဓာတ္အားလိုင္းကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္မရ တာက ေနျပည္ေတာ္မွာ အသံုးမ်ားလာလို႔၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ကနဲ႔စာရင္ ခုဆို ေနျပည္ေတာ္ဧရိယာရဲ႕လွ်ပ္စစ္အသံုးပမာဏ တဆခဲြေလာက္ တိုးလာတယ္။ အသစ္ေဆာက္ၿပီးတဲ့ အေဆာက္အဦေတြမွာ (၂၄) နာရီ အဲကြန္းေပးထားတာ၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေတြဆိုရင္လည္း မီတာခ မေပးရေတာ့ မီးကို အလြန္အကၽြံ သံုးစဲြေနတာ။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ခုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို မီတာခ ေကာက္ဖို႔ စလုပ္ေနၿပီ။ ရန္ကုန္ကို ဘယ္ေတာ့ (၂၄) နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏိုင္မလဲ မေျပာႏိုင္ ေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ ဧရိယာအခ်ိဳ႕ကို (၂၄) နာရီ မီးအျပည့္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၈ ေမလတြင္ နာဂစ္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတိုင္မ်ား အားလံုးၿပိဳလဲခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္က ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး သည့္ ဧရိယာမ်ားကို (၂၄) နာရီ အျပည့္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ မိုးတြင္းေရာက္ေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္ကို လာသည့္ ပင္မဓာတ္အားလိုင္းတြင္ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္မရရိွျခင္းေၾကာင့္ မီးမွန္မွန္မေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ရန္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး (၂၄) နာရီ မရသည့္ကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္႐ံုးအသီးသီးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ အခ်ိဳ႕႐ံုးမ်ားက ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕႐ံုးမ်ားက မသိပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕႐ံုးမ်ားက သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ျပင္ဆင္ေန ေသာေၾကာင့္ ၿပီးစီးသြားပါက ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျဖၾကားၾကသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္မူ “မိုးေတြမွန္လာၿပီ။ ျပည္သူေတြ လွ်ပ္စစ္မီး မွန္မွန္ရဖို႔ ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီ။ ဇူလိုင္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး မွန္မွန္ရေတာ့မယ္” စသျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လွ်ပ္စစ္မီးေပးစနစ္သည္ ၂ဝဝ၆ ႏိုဝင္ဘာက စတင္ခဲ့သည့္အတိုင္း တေန႔တာ အခ်ိန္ကို (၄) ပိုင္း ပိုင္းၿပီး အုပ္စု (၃) စုခဲြ မီးေပးသည့္စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစနစ္အရ မနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း တရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၂) နာရီ (၄၅) မိနစ္ခန္႔သာ မီးရရွိၿပီး (၃ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္သူမ်ားသည္ မီးစက္မ်ားကို ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားစြာ အကုန္က်ခံကာ သုံးစြဲေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားအနက္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္အား (၂၈ဝ) မဂၢါဝပ္ရွိၿပီး ၎မွထြက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားစုကို ေနျပည္ေတာ္ ဧရိယာက အသံုးျပဳေနသည္ဟု YESB မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အဓိက ေပးပို႔ေနသည့္ ဘီလူးေခ်ာင္း (၁) ႏွင့္ (၂) ႏွစ္ခုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အားသည္ မဂၢါဝပ္ (၁၉၆) သာရွိၿပီး မၾကာခဏစက္မ်ား ပ်က္ေနေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ မၾကာခင္က ၿပီးစီးခဲ့သည့္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ (၅ဝဝ) ရွိ ေရႊလီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုသည္လည္း အျပည့္အဝလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ရိွလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကိုလည္း ထုိင္းႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ စာခ်ဳပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

နအဖစစ္အစိုးရကမူ ဓာတ္ခဲအေဟာင္းႏွင့္ ႏြားေခ်း၊ ဆား ေရာနယ္ထားသည့္ သဘာဝဘက္ထရီႏွင့္ အယ္လ္အီးဒီ မီးသီး အငယ္ေလးမ်ား အသံုးျပဳၾကရန္ တႏိုင္ငံလံုးကို လႈ႔ံေဆာ္လ်က္ရိွသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္မီး မွန္မွန္ မရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးရသကဲ့သို႔ ျမန္မာစက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုးနီးပါးသည္ ေဒသတြင္း၌ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN