Saturday, February 27, 2010

တျပည္လံုးမွိဳင္းတိုက္ခံ ဘ၀မွ လြတ္ေအာင္ (သိ ု ့) MIDEA ျဖင့္ အဆိပ္လူးျမွားအျဖစ္ ပစ္ေသာနည္းလမ္း.

ေတာ္လွန္ေရး အေျပာင္းအလဲ တခုခုအား..ခ်ဥ္းကပ္ပူးသပ္ၾကမယ္ဆိုရင္.
က်ေနာ္..နားလည္သလို ေဆြးေနြးပါရေစ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေလ႔လာထားတာကေတာ နိူုင္ငံေရး အေၿပာင္းအလဲအားလုးံဟာ အဖြဲ႔စည္းတြင္း၊ ၿပည္တြင္း ေဒသတြင္း ကဘဲ လာပါတယ္။ ၿပည္ပလုပ္ရွားမႈကေတာ႔ အေထာက္ပံ႔ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာႏွစ္ခုေပးပါရေစ။

ပထမတခုကေတာ႔ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲၿခင္းပါ။ဘယ္သူကမွစစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္ၿဖိဳခြဲခဲ႔တာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ကြန္ၿမဴနစ္စနစ္ကို မယုံႀကည္ေတာ႔တာကေနစတင္ၿပိဳကြဲတာပါ။ ဆိုဗီယက္ၿပိဳကြဲတဲ႔အခ်ိန္မွာအတိုက္ခံပါတီဆိုတာေတာင္မရွိပါဘူး။

ဒုတိယဥပမာကေတာ႔ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးပါ။ဖက္ဆစ္တည္ေထာင္ေပးခဲ႔တဲ႔တပ္မေတာ္ကဖက္ဆစ္ကိုၿပန္ေတာ္လွန္တာပါ။ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ စစ္တပ္၊ ၿပည္သူနဲ႔ သံဃာလက္တြဲညီခဲ႔ႀကပါတယ္။
အခုလက္ရွိခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသား၊ၿပည္သူ၊သံဃာအားလုးံပါေနပါၿပီ။တပ္မေတာ္သားေတြဘဲက်န္ပါေတာ႔တယ္။ ဆိုေတာ႔ တပ္မေတာ္သားေတြကို ဘယ္လိုစည္းရုးံမလဲဆိုတာကို အေလးအနက္ထားစဥ္းစားသင္႔ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ လက္ထဲကိုတုပ္ထဲ႔ၿပီးရုိက္ခုိင္းတာထက္သူ႔ ဟာသူတုပ္ရွာၿပီး ရုိက္တတ္လာေအာင္ လုပ္ေပးသင္႔ ပါတယ္။

အဲဒီအတြက္စစ္သားေတြကိုကြ်န္ေတာ္တို႔ပညာေပးစည္းရုးံရပါမယ္။စစ္တပ္ပါမွသာ ေနာက္ဆုးံတိုက္ပြဲၿပီးမွာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ သူတို႔ဘဲလက္နက္ရွိလို႔ပါ။ ၿပည္တြင္းအတိုက္ခံ အင္အားစုဆိုတာ သန္းေရႊအတြက္ ကေတာ႔ၿခံထဲကႀကက္ပါဘဲ။ ဖမ္းတာဆီးတာေလာက္ မေၿပာန ဲဲ႔ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာတင္ရုိက္သတ္ေနတာ တကမာၻလုံးအၿမင္ပါ။ဒါေႀကာင္႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ တိုက္ဖို႔ဘဲရွိပါတယ္။

စစ္တပ္ရဲ႕ကိုစည္းရုးံဖို႔လက္ရွိအေၿခေနကိုကြ်န္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမွွီသေလာက္တင္ၿပရရင္စစ္တပ္ထဲမွာေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုက်င္႔သုးံပါတယ္။ဆရာေမြး၊တပည္႕ေမြးစနစ္ပါ။ ဒါေႀကာင္႔လက္ဆုပ္စာလူတစ္စုကသာအေနစားေခ်ာင္ပါတယ္ ။ၿပီးေတာ ႔လာဘ္စားတာကိုေဒါက္ တိုင္ အၿဖစ္သုးံပါတယ္။ ႀကည္ေနရင္ေ၀စားမၽႈစားလုပ္ၿပီး၊ မႀကည္ၿဖဴရင္ၿပစ္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ေၿမလွန္ၿပစ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင္႔ အေနစားက်ပ္ၿပီး စားခြက္လုဖို႔ရန္ေစာင္္ေနတဲ႔အရာရွိေတြဒူ နဲ႔ေဒးပါ။

ေအာက္ေၿခအရာရွိေတြနဲ႔ရဲေဘာ္ေတြမွာအသိညဏ္နည္းလွၿပီးအေႀကာက္တရားက သူတို႔ကိုႀကီးဆိုးပါတယ္။ ေႀကြးတာစား၊ခိုင္းတာလုပ္၊ ၿပန္မေၿပာနဲ႔ဆိုတဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကို ေသြးထဲရုိက္သြင္းခံထားရတဲ႔သူေတြပါ။ ေရႊ၀ါေ၇ာင္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းကဆိုရင္ နည္းဗ်ဳဟာမႈး ေတြဟာ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးကို ဆင္းၿပီး ဆႏၵၿပေနတာဘုန္းႀကီးအစစ္ေတ ြမဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္ေတြက ပိုက္ဆံေပးၿပီး ခုိင္းထားတဲ႔ ဘုန္းႀကီးတုေတြ ဆိုၿပီးရွင္းလင္းပြဲေတြလိုက္လုပ္ပါ တယ္။ ရဲေဘာ္ေတြကလည္း တကယ္ထင္ၿပီးလက္ရဲဇက္ရဲၿဖစ္ကုန္တာပါ။

စည္းရုးံဖို႔စဥ္းစားမိတဲ႔နည္းသုးံနည္းကေရဒီယို၊အင္တာနက္နဲ႔ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေခြေတြပါ။ဒီထဲကရုပ္သံမွတ္တမ္းေခြဟာအသင္႔ေတာ္ဆုးံလို႔ထင္ပါတယ္။ဘာေႀကာင္႔လဲဆိုရင္

ေရဒီယို

အခ်ိန္ကန္႔သက္ခ်က္ရွိတယ္။လႊင္႔တဲ႔အခ်ိန္ဘဲနားေထာင္လို႔ရတယ္၊လူအမ်ားနဲ႔စုေနတဲ႔တပ္ထဲလိုေနရာမ်ိဳးမွာနားေထာင္သူေတာင္အႏၲယ္ရွိတယ္။တပ္ထဲမွာၿပည္ပအသံလႊင္႔ေရဒီယို နားမေထာင္ရလို႔အမိန္႔ထုတ္ထားတယ္။

အင္တာနက္

လူနည္းစုအရာရွိတခ်ိဳ႕သာသုးံခြင္႔ရပါတယ္။ တပ္ထဲမွာလြပ္လပ္စြာသုးံဖို႔ဆိုတာမၿဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါ။ ရဲေဘာ္ေတြဟာ အင္တာနက္ဆို တာ ဘာမွန္းေတာင္ မသိႀကပါဘူး၊

ရုပ္သံမွတ္တမ္း

သန္းေရႊသမီးမဂၤေဆာင္ေခြကိုႀကည္႕ပါ။တပ္ထဲထိေတာင္ေပါက္ပါတယ္။စိတ္လည္း၀င္စားႀကပါတယ္။ စပ္စုၿခင္တာရယ္၊ လုံျခဳံမႈရွိတာ ေႀကာင္႔ပါ။ တခါးပိတ္ၿပီးႀကည္႕လို႔ရေတာ႔ႀကည္႕ရဲႀကတယ္။ ဒါေႀကာင္႔ဒီနည္းလမ္းဟာ ထိေရာက္မႈနဲ႔ အပံ်႕ႏွ႔ံႏုိင္ဆုးံနည္းလမ္းၿဖစ္မယ္ လို႕ယူဆပါတယ္။

ရုပ္သံမွတ္တမ္းမွာလည္းဓါတ္ပံု၊အခ်က္လက္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားနဲ႔ေ၀ေ၀ဆာဆာတင္ၿပႏုိင္ရင္ပိုေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ဥပမာအားၿဖင္႔

၁။ေၿမာက္ကိုရီးယား
အာဇာနည္ကုန္းကိုေၿမာက္ကိုရီးယားေတြဗုးံခြဲၿပီးၿပည္သူလူထုကို မေတာင္းပန္ဘဲစစ္အစိုးရက သူ႔သေဘာနဲ႔ သူၿပန္ဆက္ဆံေနတာကို အာဇာနည္ကုန္းဗုးံေပါက္ၿပီးကာစ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုအေထာက္ထားေတြ၊ ဖမ္းမိတဲ႔ေၿမာက္ကိုရီးယားတစ္ေယာက္ အေႀကာင္း၊ ေရႊမန္းခရီးစဥ္ ဓါတ္ပုံမ်ား နဲ႔တင္ၿပျခင္းမ်ား။

၂၊မညီမွ်ျခင္းမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕အိမ္မ်ား၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔တၿခားပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုဗီဒီယိုၿဖင္႔တင္ၿပ ၿပီးရဲေဘာ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံတာ၀န္မထမ္း ေဆာင္ရ ဘဲ ၿခံရွင္း၊ ၿမက္ခုတ္၊ၿခံေစာင္႔ကြ်န္ၿဖစ္မွန္းမသိၿဖစ္ေနႀကရပုံမ်ား။
ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အိမ္နီးၿခင္းႏုိင္ငံေတြမွာဆင္းရဲဒုကၡေပါင္းဆုံနဲ႔ရရာအလုပ္လုပ္ၿပီး အႏွိမ္ခံေနရပုံေတြကို ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းခန္းမ်ားႏွင္႔ တင္ၿပၿခင္းမ်ိဴးမ်ား။ ကားေနာက္ခန္းမွာခိုးလိုက္ရင္းအသက္ရႈႀကပ္ေသႀကတဲ႔ကိစၥမ်ိဳးေတြကိုဓါတ္ပုံေတြနဲ႔တင္ၿပႏုိင္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဖြင္႔ထားတဲ႔စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ၿမန္မာမိန္းကေလးေတ ြေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ၿဖစ္ေနရပုံ၊ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈေႀကာင္႔ မိန္းကေလး အမ်ားစုခႏၶာရင္းရွာစားရပုံေတြလည္း ထည္႕သင္႔ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွသူေတာင္းစားမ်ားစြာကိုလည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕အဆီယစ္မႈေတြနဲ႔လည္းတင္ၿပႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာေသာင္းေက်ာ္ ေပးရတဲ႔သူတို႕ေၿမးေတြတက္တဲ႔ေက်ာင္းေတြပုံ၊ၿပည္သူ႔ေဆးရုံမ်ားအေၿခေနႏွင္႔သူတို႔မိသားစုမ်ားမႀကာခဏသြားေရာက္ကုသေလ႔ရွိတဲ႔စကၤာပူကေဆးရုံမ်ားပုံနဲ႔ကုန္ႀကစရိတ္မ်ားကိုလည္းႏႈိင္းယွဥ္တင္ၿပႏုိင္ရင္ေကာင္းမွာပါ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မႀကာခဏေတြ႕ရတတ္တဲ႔ေၿခၿပတ္၊ လက္ၿပတ္ရဲေဘာ္မ်ားဆင္းရဲႀကီးစြာ သြားလာ၊ရုန္းကန္ေနရပုံ။ စစ္သား ေတြအသက္နဲ႔ရင္းၿပီးတိုက္ခဲ႔တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိသားစုေတြ အတြက္၊ တိုင္းၿပည္အတြက္မဟုတ္ ဆိုတာသိေအာင္လုပ္ေပးရပါမယ္။
အထူးသၿဖင္႔၀ကိစၥပါ။ ၀ေတြနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ေနတာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္ေတြကိုေဒၚလာေပးၿပီး ငွါးေနတာ လည္း ၀ေတြပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္စုကရသမွ် က်ဳံးယူျပီး ရဲေဘာ္ေတြကိုအေသခံခိုင္းတာပါ။ ရဲေဘာ္ေတြကိုကြ်န္လို သေဘာထားတယ္ဆိုတာ ေအာက္ေၿခရဲေဘာ္ေတြသိလာေအာင္ပညာေပးရပါမယ္။

ဒို႔တာ၀န္အေရးသုးံပါးလို႔အားတိုင္းေအာ္ေနတဲ႔ နအဖေခာတ္ႀကမ ွၿပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲပါတယ္။ ၀ေတြက ႏွစ္ပတ္လည္ဖိတ္စာမွာတရား၀င္ ေႀကၿငာထားပါတယ္။ အဲဒီကိစၥ ကိုအမ်ားၿပည္သူသိေအာင္ မီးေမာင္း ထိုးၿပသင္႔ပါတယ္။ ယိုးဒယားမွာစီးပြားေရးအက်ပ္တည္းတုန္းက ဘုရင္႔မိသားစုန့ဲ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီးေရႊေတြလႈခဲ႔ပုံနဲ႔၊ နာဂစ္မွာေတာ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြလက္တြန္႔ေနပုံ၊ သန္းေရႊသမီး မဂၤလာေဆာင္မွာ ေတာ႔ အလုယက္လက္ဖြဲ႔ပုံေတြကိုႏႈိင္းယွဥ္တင္ၿပသင္႔ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးေနရာတကာမွာေတြ႕ႏုိင္တဲ႔အထူးသၿဖင္႔လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေတြရွိကေလးအလုပ္သမား၊ရထားလမ္းတေလွ်ာက္ေရေရာင္းစားေနရေသာကေလးမ်ား၊အသက္မၿပည္႕ကေလးအလုပ္သမားမ်ားပုံေတြကိုၿပသၿပီးဒါေတြဟာစစ္အစိုးရရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံ႕ဖ်င္းမႈေႀကာင္႔၊ လာဘ္စားမႈေတြေႀကာင္႔ဆိုတာရဲေဘာ္ေတြနားလည္လာေအာင္တင္ၿပသင္႔ပါတယ္။ စစ္သားေတြလက္ထဲေရာက္ဖို႔ကေတာ႔ နယ္စပ္က တပ္ေတြကိုစၿဖန္႕သင္႔ပါတယ္။ နယ္စပ္မွာက ပိုၿပီးလြတ္လပ္ တယ္ေလ။

ေလးစားစြာၿဖင္႔

ရန္ေနာင္

မွတ္ခ်က္။ ။
အမွန္က ေက်ာ္ဆန္း ပါးစပ္ အျမဳပ္ထြက္ေအာင္ ေျပာေျပာေနတဲ့ မီဒီယာတိုက္ပြဲ ဆိုတာ ဒါပါဘဲ။ မီဒီယာကို သူတို ့ အင္မတန္ ေၾကာက္ၾကပါတယ္။. မီဒီယာက သာလ်ွင္..တေျဖးေျဖး လူေတြရဲ့စိတ္ကို ျမွားတေခ်ာင္းလို ထိုးေဖာက္ျပီး..လူးထားတဲ့အဆိပ္လို..တေျဖးေျဖး စိမ့္၀င္ ေျပာင္းလဲ အဆိပ္တက္ေစတာပါ. ဒါေၾကာင့္ နအဖ ေၾကာက္လန္ ့တၾကီး..BBC ညာေန VOA လိမ္ေန..DVB ကို မၾကည့္ရန္..ျပည္ပမီဒီယာေတြဟာ ျပည္ပအားကိုး..အလိူမရွိ ဘာညာ အတင္းၾကီး ဒိုင္းနဲ ့ ျပန္ကာေနတာပါ။
ဒါေပမဲ့ အမွန္ေတြ ကိုတင္ျပထားတဲ့ BURMA VJ ဗီဒီယို ကေတာ့ တကမၻာလံုးက ၾကည့္ရတဲ့ ေအာ္စကာဆန္ကာတင္ အဆင့္ေတာင ္ေရာက္..မတ္လဆန္းမွာ က်င္းပမဲ့ ေအာ္စကာသာ ရလို့ကေတာ့ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ..ဘာလည္း..ဘယ္လည္း လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို ထင္ရွားေနပါျပီ..]ဤ အခ်က္ေတြ ကို ၾကည့္ျပီး..စစ္တပ္သည္..ျဖိဳရခက္ေသာ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ထားေသာ တံတိုင္းၾကီးတခုမဟုတ္ပါ။ အုတ္မ်ားစီထားေသာ အုတ္ပံုၾကီးတခုသာျဖစ္ပါတယ္။ အုတ္ပံုအတြင္းက အုတ္တခ်ပ္ကို..ရေအာင္ေခ်မြထုတ္နိူင္တာနဲ ့..တေျဖးေျဖး..သူ ့ အေပၚက အေလးခ်ိန္နဲ ့ ျပိဳက် ပ်က္စီးမွာပါ။

နအဖ ခိုးရေငြေတြ ဟာ စစ္တပ္က ရွိသမွ် လူအားလံုးကိို..ေၾကြးထားန္ိူုင္ျခင္းမရွိပါ. သူတို ့ကိုယ္တိုင္ ရသေလာက္ ဆိူင္ရာပိုင္ရာ ခိုးစားေနတာေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္ေလးေတြ ခမ်ာ..ဆင္းရဲငတ္ျပတ္ေနတာပါ။. ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို ့ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါ...ေအာက္ေျခမွ ထြင္းေဖာက္စိမ့္၀င္တဲ့ ငါးၾကင္းဆီနဲ ့ ငါးၾကင္းေၾကာ္တဲ့နည္းကိုသံုးသငိ့ပါတယ္..
သတင္းဃာနေတြ က မွတ္တမ္း ေတြ BURMA VJ စသည္ကို ကူးယူ အလကားျဖန္ ့ေ၀ေပးရင္..ေနာက္က် တေျဖးေျဖး အခ်င္းခ်င္း လက္တို ့ျပီး စစ္ဖက္နယ္ဖက္ အရပ္ရပ္..အိမ္တိုင္းေရာက္သြားေစ အေတြးအေခၚေတြ ျဖန္ ့သြားေစမွာပါ။

ဖမ္းေသာ ရဲ စစ္သား အရာထမ္း အမွဴထမ္း ၾကံ့ဖြတ္မ်ား စြမ္းအားရွင္မ်ားပင္လွွ်င္ ...ဤသို ့ တားဆီး မၾကည့္ရ..VIDEO DVD ဖမ္းမိရင္..အတြင္းဘာပါလည္း သိပ္သိခ်င္တာပါ. တိတ္တဆိတ္ အိမ္သယ္ ဖြင့္ၾကည့္ၾကမွာပါ။ သူတို ့ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္မွ..သူမ်ားေတြကို တိတ္တိတ္ လက္ကမ္းပါတယ္။ သူတို ့ကတဆင့္ အမ်ိဴးေတြ တေယာက္က တဆင့္ ၁၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ပြါးကုန္တာပါ။ လူဆိုတာ..မၾကည့္ရဖူး တားရင္ ရေအာင္ၾကည့္ခ်င္တာထံုးစံပါ။
MEDIA နဲ ့ အေတြးအေခၚ ကို အနီးကပ္ဆံုး ပူးသတ္နိုင္ပါေၾကာင္း..တဦးတေယာက္ခ်င္းဆီက..တာ၀န္ယူ စည္းရံုးတဲ့ အခါ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း..

အာဇာနည္မ်ား

Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN