Monday, October 12, 2009

အံမယ္ ၂၀ မီလီယံသူေတာင္းစားက လူဟစ္

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ သူေတာင္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ တိုက္တြန္း
Saturday, 10 October 2009 18:41 ကိုေထြး
စစ္အစိုးရ သူေတာင္းစားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ “ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး” ကို အေျခခံ၍ စည္းရုံးလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို လိုက္နာ က်င့္သုံးရန္ ယမန္ေန႔က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ ညီလာခံ၌ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ သူေတာင္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

[ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ လူသတ္သမားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ (ဓာတ္ပုံ - ေၾကးမုံ)]

ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ သူေတာင္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ (ဓာတ္ပုံ - ေၾကးမုံ)
“ယေန႔ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို ျပည္သူေတြက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို စနစ္တက် က်င္းပေပးမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းျပေျမပုံမွ က်န္ရွိသည့္ အဆင့္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားရန္ စီမံထားၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အနာဂတ္ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ ေသခ်ာခိုင္မာ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ကို ၾသဇာလြမ္းမိုးလိုသည့္ ႏိုင္ငံႀကီး တခ်ိဳ႕သည္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္၍ အက်ပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ေျခာက္တုိင္းမေၾကာက္ဘဲ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရက ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလက လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ အတည္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္သူတခ်ိဳ႕က ယင္းလူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားခ်က္ တခုျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)က ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးရန္၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒကုိ သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အလႊာ အသီးသီး ပါဝင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ျပဳရန္ဟူေသာ ျခြင္းခ်က္ သုံးခုျဖင့္ ၂၀၁၀ တြင္ စစ္အစုိးရ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၀ ခုခန္႔သာရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာမီ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ဖြယ္ရွိၿပီး ႏို္င္ငံေရးပါတီ အသစ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ ခြင္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး အတြက္ ပထမဦးစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ေက်ာ္ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN