Thursday, September 10, 2009

ျပည္ပမွ စီးဆင္းလာမည့္ အင္တာနက္ႏိုင္ငံေရး အား ပိတ္ပင္

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အင္တာနက္သုံးစဲြမႈ ကန္႔သတ္
Thursday, 10 September 2009 16:23 ေအာင္သက္ဝိုင္း

ျပည္ပသတင္း ဌာနမ်ားသုိ႔ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းေနမႈအား တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳျခင္းကို စတင္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


[ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ဌာနဆုိင္ရာ ရုံးတရုံးတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ သုံးေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား]

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ဌာနဆုိင္ရာ ရုံးတရုံးတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ သုံးေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္္ ေျမာက္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္ မွတ္တမ္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လုိဏ္ဂူႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ စသည့္ အစုိးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ စီမံကိန္းမ်ား၊ သတင္းမ်ား ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေပါက္ၾကားေနသျဖင့္ ထုိသို႔ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

အင္တာနက္ မျဖစ္မေန အသုံးျပဳရမည္ ဆုိပါက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ အရာရွိမ်ားကိုသာ တာ၀န္ခံၿပီး သုံးစြဲခြင့္ ေပးသည္ဟု စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“ရုံးက ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ထားတာကုိ ညႊန္ခ်ဳပ္ အမိန္႔နဲ႔ ကန္႔သတ္လိုက္တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ အရင္ကလို အင္တာနက္ သုံးလို႔ မရေတာ့ဘူး” ဟု ေနျပည္ေတာ္ရိွ ၀န္ႀကီးဌာန တခုမွ
အရာရွိငယ္ တဦးက ေျပာသည္။

ပိတ္ပင္ရာတြင္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ အမွတ္ (၁) စက္မႈ စသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရိွ ၀န္ႀကီးဌာန ရုံးမ်ားတြင္သာမက ျပည္နယ္တုိင္း အသီးသီးရွိ ၀န္ႀကီးဌာန ရုံးခြဲမ်ားတြင္လည္း ထုိသို႔ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ထဲမွာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားက လာေရာက္တဲ့ အေရးႀကီး သံတမန္ေတြ၊ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အေသးစိတ္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဖိုင္ေတြ ျပည္ပမီဒီယာေတြကို
အီးေမးလ္ေတြက တဆင့္ ေပါက္ၾကားတာေတြ အရမ္းမ်ားလာလို႔ အဲဒီလို အင္တာနက္ သုံးခြင့္ပိတ္တာလို႔ ေျပာတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ရိွ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္း တဦးက ရွင္းျပသည္။

သုံးစြဲခြင့္ ျပဳထားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္မူ ႏုိင္ငံတကာ၌ တြင္က်ယ္ေနသည့္ ဂ်ီေမးလ္ ကဲ့သို႔ေသာ အခမဲ့ အီးေမးလ္မ်ား သုံးစြဲျခင္းကို ပိိတ္ပင္ထားၿပီး အစုိးရ ထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အီးေမးလ္မ်ားကိုသာ သုံးစြဲရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။ ပိတ္ပင္မႈထဲတြင္ ဂ်ီေတာ့ပ္ အသုံးျပဳျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။

ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး၊ ခက္ခဲလာေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား ပိုမို ျမန္ဆန္ လြယ္ကူေရး အတြက္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ယခုက့ဲသုိ႔ ကန္႔သတ္ေနျခင္းမွာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အုိင္တီပညာရွင္ လူငယ္တဦးက သုံးသပ္သည္။

“အစိုးရအေနနဲ႕ e-government စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေၾကြးေၾကာ္ေနတယ္။ ဒီလို e-government စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ ဆိုရင္ အင္တာနက္ သုံးစြဲခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္တာေတြ မလုပ္သင့္ဘူး” ဟု ထုိ အုိင္တီပညာရွင္လူငယ္က ေျပာသည္။

အာဏာပုိင္တုိ႔သည္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း အင္တာနက္သုံးစြဲခြင့္ ကန္႔သတ္ထားရုံ သာမက ျပည္သူမ်ား သုံးစြဲေနသည့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေႏွးေကြးေစရန္ စီစဥ္ျခင္း၊ ဂ်ီေမးလ္ ႏွင့္ အမ်ားသုံး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္မႈ မျပဳႏုိင္ေစရန္ ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည္။

ႏုိင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္ အခ်ိတ္အဆက္ လုံး၀ ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း ႀကဳံေနရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခ့ဲသည့္ ၁၂ ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ စတင္ခ့ဲသည္။ ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ သုံးစဲြ၍ မရႏုိင္ေပ။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး အီးေမးလ္ သုံးစဲြသူ ၅၈ ဦးသာ ရိွေၾကာင္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအရ သိရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အင္တာနက္ကေဖးမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။

Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN