Monday, June 1, 2009

အမ်ိဳးယုတ္သန္းေရႊ ျပည္သူ ့ထံမွ အခြန္ေကာက္ျပီးဘာလုပ္?

ေရး(ေမ-၂၈)။ ။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမဳိ႕နယ္ မယကလမ္းၫႊန္မႈအရေရး-ေခါဇာၿမဳိ႕နယ္ခြဲသုိ႔သြားရာ ကားလမ္းမ တေလွ်ာက္ က်ေရာက္ေနေသာ ဟံဂံေက်းရြာ႐ွိ အိမ္ေ႐ွ႕မ်ားမွာ ကြန္ကရိေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစၿပီး ဆက္စပ္ သည့္ ၂၅ ေပအက်ယ္ ရပ္ကြက္အဝင္လမ္းမ်ားတြင္ကြန္ကရိ တံတားမ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ တန္ခူးလ ကုန္ခန္႔၌ တည္ေဆာက္ခုိင္းခဲ့ရာ ယေန႔အထိအနည္းအက်ဥ္းသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း အဆုိပါ ႐ြာသား ႏုိင္ေအာင္ၾကည္ က ေျပာျပသည္။

“ရယကေတြကတစ္အိမ္တစ္ေယာက္ေခၚအစည္းအေဝးလုပ္ၿပီးလမ္းေဘးတေလၽွာက္ကုိယ့္အိမ္ေ႐ွ႕ကုိယ္တာဝန္ယူ ေရေျမာင္းတူးရမယ္၊အုတ္စီၿပီးကြန္ကရိေျမာင္းလုပ္ေပးရမယ္၊ေရေျမာင္းအဖုံးေတြကုိေတာ့သစ္သားျဖစ္ျဖစ္ ကြန္ကရိျပားျဖစ္ျဖစ္အဖုံးနဲ႔ပိတ္ထားရမယ္မတတ္ႏုိင္တဲ့အိမ္ေတြဆုိယင္လမ္းမႀကီးမွာမေနနဲ႔တစ္ျခားေနရာကုိ ေျပာင္းလုိ႔ေျပာထားတာပဲ”ဟုႏုိင္ေအာင္ၾကည္ကဆက္လက္ေျပာျပပါသည္။

ေရေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္မၿပီးစီးေသးသည့္ အိမ္ပုိင္႐ွင္မ်ားကုိလည္း ရယကဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေသာင္း(ေခၚ)ဖုိးသာထူး က ေခၚယူသတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန၏။ ေရေျမာင္းျပဳလုပ္ေပးရမည့္ လမ္းမႀကီးဝဲယာ႐ွိအိမ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႔တြင္လူ အေတာ္မ်ားမ်ား သတိေပးျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ႏုိင္ေအာင္ၾကည္လည္း ေငြေၾကးအဆင္မေျပသျဖင့္တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ သာျပဳလုပ္ႏုိင္၍ ထုိကဲ့သုိ႔ သတိေပးခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္မယကထံ သြားေရာက္ ေျဖ႐ွင္းခုိင္းမည္ဟု ဆုိသည္။

၃ ေပအက်ယ္၊ ၄ ေပအနက္ အုတ္ကြန္ကရိ ေရေျမာင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အိမ္တစ္အိမ္လ်ွင္ ပ်မ္းမၽွေငြတစ္သိန္းခြဲ က်ပ္ခန္႔ ကုန္က်ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိရပ္ကြက္႐ွိ ၂၅ ေပအက်ယ္ တံတားငယ္မ်ားအတြက္လည္းအခ်ဳိးက်ေငြထည့္ ဝင္ၾကရသည္။ ဝင္ေငြအတန္းအစားအလုိက္ မိသားစုတစ္စု၌အနိမ့္ဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္မွ ၇၀၀၀ က်ပ္အထိထည့္ဝင္ၾက ရသည္ဟုဆုိသည္။

စစ္တပ္မွလာေရာက္ ေရာင္းခ်ေသာအရည္အေသြးညံ့ အုတ္(အုတ္မက်က္၊ ေျမမေကာင္း)မ်ားမွာတစ္လုံးလ်ွင္ ၃၅ က်ပ္ေစ်းေပါက္ေနၿပီး အျပင္အုတ္မ်ားမွာ ၄၅ က်ပ္ေစ်းေပါက္ေန၏၊ အမ်ားအားျဖင့္ေဒသတစ္ခုလုံးတြင္ စစ္တပ္ အမည္ခံ အုတ္ဖုိမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ေရးၿမဳိ႕နယ္ မယကသည္အုတ္ဖုိပါမစ္မ်ားကုိ စစ္တပ္နာမည္ျဖင့္ ဦးစားထား ကာခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

မၾကာမီရက္မ်ားအတြင္းက အဆက္မျပတ္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အဆုိပါ႐ြာလမ္းမႀကီး၌ ေရမ်ားအုိင္မ်ားျဖစ္ထြန္းကာ လမ္းမတခုလုံး ရြံ႕ဗြက္ထေနသည္။ ထုိ႔လမ္းကုိ ေက်ာက္ၾကမ္းမ်ားထပ္မံခင္းေပးရန္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးလာသျဖင့္ ရြာသားမ်ားထံ ေငြထပ္မံေကာက္ခံရၿပီး ေက်ာက္ၾကမ္းမ်ား ဝယ္ယူ ခဲ့ရပါသည္။

အဆုိပါ ဟံဂံေက်း႐ြာသည္ ေရးၿမဳိ႕မွ ခလရ ၃၁ တပ္ရင္႐ုံးစုိက္ရာ ေခါဇာၿမဳိ႕နယ္ခြဲသုိ႔သြားရန္တစ္ခုတည္းေသာ ေမာ္ေတာကားလမ္းမေပၚတြင္ တည္႐ွိသည္။ အာဏာပုိင္မ်ား ေခါဇာၿမဳိ႕နယ္ခြဲသုိ႔မၾကာခဏ သြားေရာက္ေလ့ ႐ွိသျဖင့္ ဤေက်း႐ြာထဲကုိ ျဖတ္သန္းေနရပါသည္။ တရားဝင္စာရင္းေဖၚျပခ်က္အရ အိမ္ေခ် ၁၄၁၈ ႐ွိၿပီး မြန္လူမ်ဳိး မ်ားသာ ေနထုိင္သည့္ တုိက္နယ္အဆင့္႐ွိေက်း႐ြာတစ္႐ြာျဖစ္သည္။ ေရးၿမဳိ႕မွ ၁၂ မုိင္၊ ေခါဇာၿမဳိ႕နယ္ခြဲႏွင့္ ၁၂ မုိင္ခန္႔ ခန္႔ေဝးကြာသည္။
Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN