Sunday, March 14, 2010

သန္းေရႊ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား စင္ကာပူ သို ့ ခိုးထုတ္သိမ္းဆည္းေနျခင္း

တာဝန္သိမွ တာဝန္ရွိသည္

သန္းေရႊနဲ႔အဖြဲ႔ဟာသူတို႔ခိုးဆိုးလုယက္ရတဲ႔ဓနဥစၥာအမ်ားစုကိုစကၤာပူႏုိင္ငံမွာ သိမ္းဆည္း ဖြက္ဝွက္္ထားတယ္ဆိုတဲ႔အသံေတြ ႀကားေနရတာ ႀကာပါၿပီ။ ဒါေႀကာင္႔ စကၤာပူမွာ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။

စကၤာပူမွာ ရွိတဲ႔ သူတို႔ရဲ႕တရားမဝင ္ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊စစ္အစိုးရအတြက္ အက်ိဳးေဆာက္ရြက္ေပးေနသူ အားလုးံကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႀကပါ။ သိခဲ႔လို႔ရွိရင္လည္း သတင္းဌာနေတြကို အေႀကာင္းႀကားေပးႀကပါ။ သတင္းဌာနေတြကို ဆက္သြယ္ဖို႔အခက္ခဲရွိမယ္ ဆိုရင္ Email ကတဆင္႔ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုသတင္းပါးေပးပါ။ အေႀကာင္း တိုက္ဆိုင္ခဲ႔ရင္လည္း ဓါတ္ပုံႏွင္႔ပါ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿဖန္႔ေဝႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ ပိုၿပီးလို႔ ေတာင္ေကာင္းပါမယ္။

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိဟာ သူတစ္ပါး ပိုင္ဆိုင္မႈကို မနာလိုစိတ္နဲ႔ အၿပစ္တင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။အမွန္မွာ ဒီပိုက္ဆံေတြဟာ အာဏာကို အလြဲသုးစားလုပ္ၿပီး ခုိးယူထားတဲ႔ ဟာေတြၿဖစ္တဲ႔အၿပင္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ဖြံၿဖိဳးေရး၊သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈ စတဲ႔လုပ္ငန္းေတြမွာ အသုးံၿပဳရမယ္႔ ပိုက္ဆံေတြပါ။

အၿမင္သာဆုးံ ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံက ၿပည္သူ႕ေဆးရုံမ်ားကိုဘဲ ႀကည္႔ပါ။ အေဆာက္ဦးႀကီးသာ ရွိၿပီး လူနာေတြက သူူတို႔သုးံစြဲတဲ႔ ဂြမ္းကအစ ဆရာဝန္၊ သူနာၿပဳေတြအသုးံၿပဳဖို႔ လက္အိပ္ဖိုးက အစၿပန္ေပးေနရတဲ႔အေၿခေနထိၿဖစ္ေနတာကိုေတာင္ ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆိုသူ ဒီပဲယင္းစိုးဝင္း ေသြးကင္ဆာၿဖစ္ေတာ႔ စကၤာပူမွာ အေၿခြရံ တစ္သိုက္နဲ႔လေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ႔တာေတြ၊ သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ စကၤာပူမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆးကုသမႈေတြ ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ ေတြကို ဘယ္က ပိုက္ဆံနဲ႔ ေပးေခ်ခဲ႔ပါသလဲ။

စကၤာပူမွာ မိကြဲဖကြဲနဲ႔ နဖူးက ေခၽြးေၿခမ က်ေအာင္ ရုိးရုိးသားသား ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ဝင္ေငြခြန္ေတြကို ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူေတြက အတၱလြန္ကဲစြာ သူတို႔ခဏတာ ေကာင္းစားေရးအတြက္ လူမဆန္စြာ ၿမန္မာသံရုးံကတဆင္႔ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားေပးေခ်ေစခဲ႔ပါတယ္။

စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ မွီတင္း ေနထိုင္ႀကကုန္ေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ငါးခုးံမတစ္ေကာင္ ေႀကာင္ ့တစ္ေလွလုးံပုပ္ ဆိုသလို သန္းေရႊမိသားစု တစ္စုေႀကာင္႔ ၅၅ သန္းေသာၿပည္သူေတြ အတိ ဒုကၡ ေရာက္ေနရတဲ႔ၿမန္မာႏုိင္ငံကို မတရားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ ရႈပ္ခ်ၿပီး ရဲရဲဝန္႔ဝန္႔ အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ပါလို႕တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။
ရန္ေနာင္ မွေပးပို ့သည္။


No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN